Lite information om Bridgedata   och  Ruter 

Utdrag av "Minnesanteckningar TK-möte januari 2023 Under punkt 8. Ruter  Se hela motesanteckningarna här

Beräkningsprogram som klubbar får använda för rapportering till BIT
ITK önskar en skriftlig policy för vilka beräkningsprogram klubbar får använda för rapportering till BIT, utöver Ruter.

Beslut:
Policyn är att det är fritt att använda andra beräkningsprogram än Ruter, så länge som sådant program uppfyller WBF:s (lagbokens) och SBF:s (generellt regelverk) regler för beräkning av tävlingar och att programmet kan leverera en pbn-fil som automatiskt kan läsas in i BIT utan ytterligare handpåläggning av kansliet.

Bridgedata klarar av att leverera pbn-fil (och även MC2-fil som används vid SBF´s simultantävlingar


Utdrag av "Externt protokol från TK-möte 13 januari 2017 Under punkt Övrigt  Se hela motesanteckningarna här

Övrigt

Ruter

En formell beställning av Tomas Brenning görs så att särskiljning blir implementerat i Ruter.

Ännu efter 5 år så har inte Ruter särskiljning, som finns beskivet i Lagboken. Bridgedata hade från början särskiljning. Se hur här


Försvinner Ruter från SBF?

Länk till Forum på Svensk Bridge

Power Point från IT-kommittén

Vill Du och Din klubb vara med i denna lista?
Kontakta webmaster (php-info)

Version 1.0 feb 2023
webbmaster


Host Loopia